Suomen Terveysmaailman ja Kinestetiikka yhdistyksen yhteistyö

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ja Suomen Terveysmaailma Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen liikkumista- ja toimintoja tukevien tuotteiden valmistuksesta ja myynnistä. Olemme sopineet, että tuotesuunnittelun tavoitteet ja sisällön määrittelee Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ja valmistuksesta vastaa Suomen Terveysmaailma Oy.

Suomen Terveysmaailma Oy vastaa tuotteiden toimittamisesta sekä asiakkaiden laskutuksesta. Myyntialustana toimii yhteistyössä perustettu verkkokauppa, josta kaikki sopimuksen sisältävät tuotteet ovat asiakkaiden tilattavissa.